Pečnica z rozeto in vinsko trto

Pečnica z rozeto in vinsko trto

Cena: 13,00 EUR

Pečnica z rozeto in vinsko trto s preloma 15. v začetek 16. stoletja.

Izkopana je bila na Starem gradu v Celju v mlajši poznogotski kulturni plasti.

Original iz žgane gline v opečnatorjavi barvi, velikost 21 x 21 cm,

hrani Pokrajinski muzej Celje.