Pečnica s podobo zmaja

Pečnica s podobo zmaja

Cena: 13,00 EUR

Pečnica s podobo zmaja iz tretje četrtine 15. stoletja.

Izkopana je bila na Starem gradu v Celju v starejši poznogotski kulturni plasti. Original iz žgane gline, velikost 20 x 20,5 cm, v rjavkastosivi barvi.

Original hrani Pokrajinski muzej v Celju.