Pečnica s podobo zmaja

Pečnica s podobo zmaja

Cena: 13,00 EUR

Pečnica s podobo zmaja iz tretje četrtine 15. stoletja.

Izkopana je bila na Starem gradu v Celju v starejši poznogotski kulturni plasti.

Original iz gline z zeleno glazuro, velikost 20,5 x 20 cm,

hrani Pokrajinski muzej v Celju.