Pečnica s podobo leva pod hrastom

Pečnica s podobo leva pod hrastom

Cena: 13,00 EUR

Pečnica s podobo leva pod hrastom iz tretje četrtine 15. stoletja.

Izkopana je bila na Starem gradu v Celju v poznogotski kulturni plasti.

Original iz gline z zeleno glazuro, velikost 22 x 22 cm,

hrani Pokrajinski muzej v Celju.