Pečnica s križno rožo

Pečnica s križno rožo

Cena: 13,00 EUR

Pečnica s križno rožo iz tretje četrtine 15. stoletja.

Izkopana je bila na Starem gradu v Celju v poznogotski kulturni plasti.

Original iz žgane gline v sivkastorjavi barvi, velikost 2 x 24,5 cm,

hrani Pokrajinski muzej v Celju.