Arheologija
Kulturna zgodovina
Umetnostna zgodovina
Etnologija

Število prikazanih predmetov: 214

Napisna plošča s kristogramom

 • Arheologija
 • Lapidarij
Napisna plošča s kristogramom, Gosposka ulica 1968, Celje prva polovica 6. st., marmor, 37 x 31 x 3 cm, inv. št. L282.Odlomek marmorne plošče. Ohranjen je le majhen del napisa [ NIS CIRU. / -]SU MARIA FEC [IT- / POS]UIT. Na sredino plošče je vrezan kristogram z alfo in omego, na levi strani sta ohranjena golob in okrasna vejica. Levo manjka približno tretjina, desno pa dve tretjini napisne ploskve. Napis je verjetno obsegal najmanj šest vrstic, zaradi skromne ohranjenosti ga ni mogoče rekonstruirati.

Preberi več

Oljenka

 • Arheologija
 • Pozna antika
Oljenka, Celje - neznano najdišče, 4. - 6. stoletje, glina, d. 6 cm, inv.št. R 3737.Na disku je reliefno upodobljen peteroramni svečnik, ki stoji na trikratnem podstavku. Na ramenu oljenke je geometrijski okras v obliki rombov oziroma kvadratov. Glinena oljenka je posnetek afriške proizvodnje (?) tip VIIIA.

Preberi več

Pasna spona s križem na trnu

 • Arheologija
 • Pozna antika
Pasna spona s križem na trnu, Rifnik, grob 49, druga polovica 6. st., bron, v. 3,2 cm, inv.št.: 318.Bronasta pasna spona ovalne oblike s ščitastim trnom. Spona in trn sta obrobljena z dvojnim nizom vtolčenih pik. Na razširitvi trna je vrezan okras v obliki križa s poudarjenimi kraki.Spone te oblike so bile priljubljene pri Langobardih, taka pasna spona je sodila k moški noši in je bila del pasu, na katerem je lahko visel tudi nož. V grobu je bil najden tudi novec cesarja Valentinijana II. (375-392)

Preberi več

Pasna spona z alfo in omego

 • Arheologija
 • Pozna antika
Pasna spona z alfo in omego, Rifnik, grob 83, druga polovica 6. st., bron, spona v. 6,8 cm, okov v. 3,8 cm, inv. št. 385, 386.Ovalna bronasta pasna spona s kvadratnim okovom. Oba kosa sta okrašena s kratkimi vrezi, ki tečejo v cikcaku. Na okovu vrezi izrisujejo črki alfa in omega.Alfa in omega sta na začetku in koncu grške abecede ter simbolizirata začetek in konec. Pogosto sta izpisani tudi na križu, kjer pomenita, da je Kristus začete in konec stvarjenja sveta; predstavlja točki alfa in omega.

Preberi več

Pokrov relikviarija

 • Arheologija
 • Lapidarij
Pokrov relikviarija, Celje, 5. stoletje, marmor, 10 x 16 cm, inv.št. L 161.Marmornat pokrov relikviarija, ki posnema streho rimskih sarkofagov, spodnji del ni ohranjen.Kamnita posoda v obliki miniaturnega antičnega sarkofaga je služila za hranjenje relikvij mučencev ipd. Relikviarijem je bilo v cerkvi namenjeno posebno mesto. Pokrov je bil del opreme starokrščanske cerkve v Celeji, saj je bil najden pri njenih izkopavanjih konec 19. st..

Preberi več

Skledica (rekonstruirana)

 • Arheologija
 • Srednji vek
Skledica (rekonstruirana), keramika, prva polovica 15. stoletja, Knežji dvor, inv.št. KDC 53.Med obsežnim srednjeveškim keramičnim gradivom, izkopanim v Knežjem dvoru v Celju, so najdene črepinje skledice, ki ni delo domačih rok. Posodje z modrim ornamentom, ki krasi celjski primerek, so masovno izdelovali v prvi polovici 15. stoletja v okolici Valencije v Španiji. Verjetno je posodica spominek z romanja Ulrika II. Celjskega v Santiago de Compostelo leta 1430.Napis, v gotski minuskuli zapisan pozdrav Mariji: Ave Maria Gratia Plena, je delno ohranjen.

Preberi več

Pečnica (rekonstruirana)

 • Arheologija
 • Srednji vek
Pečnica (rekonstruirana), prva polovica 15. stoletja, glazirana žgana glina, Knežji dvor, PMC, inv.št.: KDC 71.V ščitu je upodobljen celjski, podedovani vovbrški grb s šlemom, plaščkom in perjanico. Prazen prostor je zapolnjen z rastlinskim okrasjem.Pečnica je bila najdena med arheološkimi izkopavanji na območju Knežjega dvora. 

Preberi več

Pečnica z žovneško-celjskim grbom (rekontruirana)

 • Arheologija
 • Srednji vek
Pečnica z žovneško-celjskim grbom (rekontruirana), prva polovica 15. stoletja, glazirana žgana glina, Stari grad, PMC, inv.št.: SGC 77.Pečnica je bila najdena med arheološkimi izkopavanji na celjskem Starem gradu in je bila del viteške peči v času poznega srednjega veka.Pečnice z grbom grofov Celjskih so bile najdene tudi v Beogradu in na madžarskih gradovih. Upodobitve grofov Celjskih na teh pečnicah odslikujejo njihove politične interese in rodbinske zveze.

Preberi več

Srebrna uhana s košarico

 • Arheologija
 • Pozna antika
V celoti ohranjena uhana s košarico v obliki cvetne čaše; okras izdelan v tehniki granulacije; višina 3,6 do 3,9 cm. Pozna antika (druga polovica 6., začetek 7. stoletja), Rifnik pri Šentjurju (grob 79); inv. št. PA-375.Uhana sta bila najdena ob glavi ženske pokopane na poznoantičnem grobišču na terasi južno od rifniške naselbine.

Preberi več

Zlata uhana s košarico

 • Arheologija
 • Pozna antika
Skoraj v celoti ohranjena uhana s košarico v obliki cvetne čaše; okras izdelan v tehniki granulacije; v sredini vsakega je z zlato žičko pritrjena miniaturna jagoda iz steklene paste; ohranjena višina 2,65 do 3,6 cm.Pozna antika (druga polovica 6., začetek 7. stoletja), Rifnik pri Šentjurju (grob 7); inv. št. PA-876. Uhana sta bila najdena ob glavi ženske pokopane na poznoantičnem grobišču na terasi južno od rifniške naselbine.

Preberi več

Langobardski lonček

 • Arheologija
 • Pozna antika
Keramičen lonček sive barve; vtisnjen okras krogov in rombov, razporejenih v viseče trikotnike; višina 10,6 cm, premer ustja 7,8 cm. Pozna antika (druga polovica 6., začetek 7. stoletja), Rifnik pri Šentjurju (grob 86); inv. št. PA-401.Pivsko posodje z žigosanim okrasom je v poznoantičnem obdobju značilno predvsem za germanske Langobarde.

Preberi več

Keramične posode

 • Arheologija
 • Prazgodovina
Keramičen lonec temno sive barve; na ramenu okras štirih plitvih kanelur; premer ustja 14,6 cm.Keramična skodela sivo-rjave barve; premer ustja 14,8 cm.Keramična latvica z bradavico; temno sive barve; premer ustja 16 cm.Keramična posodica svetlo oranžne barve; premer ustja 3,9 cm.Starejša železna doba (7. stoletje pr. n. š.); Rifnik (grob 11); inv. št. PR-3421, PR-3426 do PR-3428.Vse štiri keramične posode so bile najdene v enem od planih žganih grobov na grobišču pri Ratajcu leta 1976. V posodah je bila običajno hrana in pijača, ki so ju poleg osebnih predmetov pridali pokojniku kot popotnico...

Preberi več

Keramične posode

 • Arheologija
 • Prazgodovina
Keramična skodelica temno oranžne barve; premer ustja 7,9 cm.Keramična skodela temno sive barve; premer ustja 12 cm.Keramična latvica temno sive barve; premer ustja 16,5 cm.Starejša železna doba (7. stoletje pr. n. š.); Rifnik (grob 9); inv. št. PR-2304 do PR 2306. Vse tri keramične posode so bile najdene v enem od planih žganih grobov na grobišču pri Ratajcu leta 1976. V posodah je bila običajno hrana in pijača, ki so ju poleg osebnih predmetov pridali pokojniku kot popotnico v onstranstvo.

Preberi več

Glinena vretenca

 • Arheologija
 • Prazgodovina
Neokrašena glinena vretenca bikonične oblike; premer 2,3 do 4,6 cm. Starejša železna doba (9.– 5. stoletje pr. n. š.); Rifnik – naselbina; inv. št. PR-5552, PR-5559 do PR 5564.Več kot sto podobno oblikovanih vretenc je bilo najdenih na zahodnem robu rifniške naselbine in pričajo o obstoju tekstilne obrti na Rifniku v času starejše železne dobe. Vretenca so se namreč uporabljala kot uteži pri postopku predelave volne, lanu ipd.

Preberi več

Bronasta srpa

 • Arheologija
 • Prazgodovina
Bronast jezičastoročajni srp z rahlo upognjenim rezilom; rebra na ročaju in rezilu; dolžina 19,3 cm. Bronasta doba (13.– 12. stoletje pr. n. š.); Zagorje; inv. št. PR-61.Bronast jezičastoročajni srp z močno upognjenim rezilom in rebri na ročaju; dolžina 19,1 cm. Bronasta doba (13.– 12. stoletje pr. n. š.); Čreta pri Vranskem; inv. št. PR-63.Pri obeh srpih gre za del zakladnih najdb oz. depojev. Tako običajno imenujemo večje število predmetov, odkritih na enem mestu in odloženih z namenom darovanja bogovom ali skrivanja dragocenosti pred sovražnikom.

Preberi več

Sulična ost

 • Arheologija
 • Prazgodovina
Bronasta sulična ost v obliki lipovega lista s tulastim nastavkom za ročaj; dolžina 23,5 cm. Bronasta doba (druga polovica 10. – 9. stoletje pr. n. š.), Rifnik pri Šentjurju, inv. št. PR-67.

Preberi več