Zaposleni

Direktor

Stane Rozman

Profesor zgodovine in sociologije, Direktor

Telefon: +386 (0)3 428 09 50

Pomočnica direktorja za finančne zadeve

Katja Godec

Univerzitetna diplomirana ekonomistka, Računovodja

Telefon: +386 (0)3 428 09 52

Skupne službe muzeja

Nataša Žmaher

Profesorica biologije in geografije, Poslovna sekretarka

Telefon: +386 (0)3 428 09 50

Marjana Povalej

Prodajalka, Ekonom

Telefon: +386 (0)3 428 09 50

Matjaž Ernecl

Gradbeni tehnik, Muzejski vodnik

Telefon: +386 (0)3 428 09 72

Najava obiska in pedagoška dejavnost

Rada Hriberšek

Profesorica zgodovine in slovenskega jezika, Andragog pedagog

Telefon: +386 (0)3 428 09 62

Andreja Klinc

Univerzitetna diplomirana zgodovinarka, Muzejska informatorka

Telefon: +386 (0)3 428 09 62

Oddelek za arheologijo

dr. Jure Krajšek

Univerzitetni diplomirani arheolog, Kustos

Telefon: +386 (0)3 428 09 63

dr. Maja Bausovac

Univerzitetna diplomirana arheologinja, Kustosinja

Telefon: +386 (0)51 616 431

Nina Sovdat

Univerzitetna diplomirana arheologinja, Kustosinja

Telefon: +386 (0)51 616 432

Bernarda Golubič

Inženir strojništva, Muzejska sodelavka

Telefon: +386 (0)3 428 09 69

Faruk Pašić

Gostinski tehnik, Muzejski vodnik

Telefon: +386 (0)51 616 432

Oddelek za zgodovino in uporabno umetnost

Jože Rataj

Univerzitetni diplomirani zgodovinar, Muzejski svetnik

Telefon: +386 (0)3 428 09 64

mag. Damir Žerič

Univerzitetni diplomirani zgodovinar, Kustos

Telefon: +386 (0)3 428 09 60

Oddelek za umetnostno zgodovino

Gabrijela Kovačič

Univerzitetna diplomirana umetnostna zgodovinarka, Kustosinja

Telefon: +386 (0)3 428 09 60

Oddelek za etnologijo

Barbara Trnovec

Univerzitetna diplomirana kulturna antropologinja in etnologinja, Kustosinja

Telefon: +386 (0)3 428 09 65

Oddelek za restavriranje in konzerviranje

Jasna Radšel

Akademska slikarka, Višji konzervator - restavrator

Telefon: +386 (0)3 428 09 50

Nada Šmid

Metalurški tehnik, Samostojni konzervatorsko restavratorski tehnik

Telefon: +386 (0)3 428 09 72

Verica Zorko

Poslovna sekretarka (VI), Konzervatorsko restavratorska sodelavka

Telefon: +386 (0)3 428 09 72

Emil Oražem

Keramik in industrijski oblikovalec, Samostojni konzervatorsko restavratorski tehnik

Telefon: +386 (0)3 428 09 72